Airbnb промени правилата за анулиране заради коронавируса

Airbnb промени правилата за анулиране заради коронавируса

Бързото разпространяване на коронавируса из целият свят се отразява критично на туристическата индустрия, масово се отменят направените резервации за някои области от планетата. Редица полети също бяха отменени и това предизвикателство към големите компании ги кара да бъдат по-позитивни и креативни спрямо своите намаляващи клиенти.

Една от тези компании е Airbnb, която се занимава с посредничеството за наемане на имоти с цел туризъм – апартаменти, вили и други. Като посредник те удържаха такси при връзката между туриста и собственика на имота. Поради възникналата ситуация от коронавирус, компанията няма да прави удръжки, когато гостът или домакинът се откажат от сделката, поради причини свързани с епидемията.

Това означава, че туристите могат да променят или анулират безплатно резервациите си в Airbnb, ако имотът се намира в държава, която е засегната от епидемията.