Венеция ще експериментира с брояч на туристите по време на карнавала.

Воден карнавал във Венеция

Венеция е една от дестинациите в Европа, където потокът от туристи е прекалено голям и местната власт предприема мерки за ограничаването броя на туристи.  Особено сега в следващите седмици, когато ще се проведе един от най-популярните фестивали в света, Венеция ще бъде претъпкана с туристи.

Местната управа си е поставила задачата да преброи колко точно туристи ще има в града по всяко едно време. За целта вече са монтирани първите 34 сензора с камери, които да преброяват хората, като разпознаването ще е по силует, а не лицево. На базата на събраните данни по време на венецианският карнавал ще бъдат вземани решения за бъдещето регулиране на потока от туристи.

Първите 34 устройства са разположени из целият град до най-популярните дестинации, данните от тях ще се предават в специално сървърно помещение, където ще бъдат анализирани от изкуствен интелект. От събраната информация ще бъде решено колко точно туристи ще бъдат допускани във Венеция след въвеждането на входната такса от идното лято. Таксата също все още не е определена и ще зависи от сезонът и активните мероприятия в града.

А преброяването на туристите ще започне тази събота на 8-ми Февруари, когато започва Карнавалът на Венеция с различни дейности. Първата част от фестивала на водата е планиран за събота вечер, а втората му част за през неделният ден. Фестивалите във Венеция ще продължат до 25-ти Февруари, като по-популярните от тях ще се провеждат през уикендите в този период.