Какво да очакваме от атракциона „Светът на Траките“

атракциона „Светът на Траките“

Община Казанлък е спечелила проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждането на атракцион „Светът на Траките“. Целта е както да се представи наследството оставено ни от траките, така и да се развие целогодишен туризъм в Казанлък.


Казанлък сам по себе си е разположен в долината на тракийските владетели, където са разположени множество обекти от тракийско време - „Царският некропол на тракийския град Севтополис“, култов комплекс „Оструша” и Казанлъшка тракийска гробница. Това са обекти част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.


За момента тракийските гробници се представят по отделно, като целта на проекта „Светът на траките“ е да ги представи цялостно в една обособена културно-туристическа атракция показваща по-пълно цивилизацията и културата на древните траки.


Проектът „Светът на траките“ включва възстановяване и опазване на паметник на културата Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, изграждане на велоалея от гр. Крън до гр. Шипка, за да бъде осигурен и велосипеден достъп за посетители до тракийското културното наследство в Долината на тракийските царе.
Проектът предвижда и изграждане на многофункционален туристически комплекс - „портал“ за посещение на цялата Долина и древните гробници, разположени в нея.


Очаква се проектът да бъде завършен в края на 2021-ва година.